MEC - Trung Tâm Anh Ngữ và Nghệ Thuật

Các Khóa Học tiếng Anh, Khoa Học, Nhảy và Múa bằng tiếng Anh. Các khóa học tiếng Anh được thiết kế sát theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Cambridge do các giáo viên 100% bản xứ với kinh nghiệm từ 5 năm trở lên tại Việt Nam ở các tổ chức và trường quốc tế uy tín.

Với các lớp nhảy và Múa dành cho thiếu nhi và người lớn cũng được giảng dạy bằng tiếng Anh (hoặc song ngữ) với giáo viên có bằng và chứng chỉ uy tín quốc tế chứng nhận với 12 năm kinh nghiệm giảng dạy.