Yoga Kids

CLB yoga Ecopark chiều thứ 5 trên nhà sàn số 5 Công viên Mùa Hạ.

Thời gian: lúc 17g hàng tuần.

Đối tượng: dành cho các bạn cấp 1, 2 để đỡ gù và kéo cao dáng thẳng lưng.

CLB
Khu vực