CheThuyEco

Freship Parkriver 5k giai đoạn 1&2 (Ship sau 18h00)

SỮA CHUA, RAU CÂU, CARAMEN - GIẢI NHIỆT MÙA HÈ
Sữa chua mít, sữa chua thạch lá nếp 15k
Sữa chua nếp cẩm 10k-15k
Caramen 8k/hộp
Caramen nếp cẩm, caramen mít trân châu 20k
Rau câu (cafe, trà xanh, chanh leo, sữa dừa) caramen 20k
Sữa chua nếp cẩm caramen trân châu 25k

CHÈ
** Chè sầu riêng 25k
** Cafe cốt dừa 20k

????????????Ngoài ra nhà em vẫn có thạch lá nếp, thạch cacao, thạch sương sáo đen-trắng và trân châu nhân dừa tươi để phục vụ các bác có như cầu về tự mix với sữa chua hay trà sữa nhé.
???????? Thạch các loại 20k/hộp (1 lít)
???????? Trân châu nhân dừa tươi 50k/kg, 30k/0,5kg